Sprzątanie Świata 2018

sprzatanieAkcja  „Sprzątanie Świata – Polska” to niezwykła inicjatywa mająca na celu propagowanie dbałości o środowisko, w szczególności o nasze najbliższe otoczenie. Propaguje ona ograniczenie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i tzw. recykling. Ważnym aspektem tych działań jest również edukacja, przede wszystkim dzieci i młodzieży.


21 września bieżącego roku również w naszej szkole zorganizowaliśmy „Sprzątanie Świata”, dzięki czemu okolice naszej miejscowości stały się dużo czystsze, a przez to piękniejsze. Nie musimy dodawać, że nic tak nie szpeci lasów czy skwerów jak porzucone śmieci. Znaleźliśmy odpady z bardzo różnych materiałów, omawialiśmy przy okazji tej zbiórki prawidłowe zasady segregacji śmieci. Oprócz tych działań w klasach, na lekcjach przyrody i zajęciach z wychowawcami odbyły się pogadanki na tematy związane z ekologią. Zorganizowano konkursy plastyczne i quizy dotyczące ochrony przyrody oraz ekologii. Uczniowie wykazywali się wiedzą i kreatywnością w swoich działaniach, tworząc plakaty promujące akcję pn. „Sprzątania Świata”. Nie obyło się bez nagród, za których ufundowanie serdecznie dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Bobolicach. Mamy nadzieję, że dbałość o otoczenie będzie codzienną praktyką nas wszystkich i przyczyni się do poprawienia kondycji naszej planety (zapraszamy do Naszych galerii).

K.Olearczyk