Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 
Tłumacz
Zaloguj sięImieniny:
Dzisiaj : Dominika Jana Jutro : Marii Oswalda
Statystyka
Odsłon : 2342886

Pierwsze wsparcie na starcie

Realizacja projektu

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Pierwsze wsparcie na starcie”-
indywidualizacja szansą dla uczniów klas I-III z gminy Bobolice.w SP w Kurowie

W ramach projektu „Pierwsze wsparcie na starcie” w roku szkolnym 2011/2012  w Szkole Podstawowej w Kurowie realizowano następujące zajęcia:
1.    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie – zajęcia recytatorski i doskonalące technikę czytania
2.    Zajęcia wokalno – instrumentalne
3.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
4.    Zajęcia matematyczno – przyrodnicze z obserwacją
5.     Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu  i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
W  zakresie  w/w zajęć uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań polonistycznych, recytatorskich, muzycznych, przyrodniczych i matematycznych. Zajęcia te dały możliwość zaprezentowania uczniom swoich umiejętności w czasie uroczystości „Dnia Babci i Dziadka” (12.01.2012r), „Choinki Noworocznej” (13.01.2012r) oraz „Dnia Mamy”(25.052012r). Uczniowie  dzięki wnikliwej obserwacji, doświadczeniom, ćwiczeniom praktycznym i zabawie poznawali świat przyrody. Gry i zabawy dydaktyczne, liczne pomoce pomogły zrozumieć pojęcia matematyczne. Dzieci stały się  świadome zainteresowania przez nauczyciela. Zrodziło się w nich  przekonane, że nie zawsze muszą być „pierwszym”, „najlepszym” i „najważniejszym”. Odczuwają mniejszy lęk przed krytyką. Zaczęły bardziej lubić „siebie”. mają ochotę coś robić, nawiązywać kontakty, pokonywać przeszkody.  Występuje odpowiednia ocena własnych możliwości.
 Poszczególni nauczyciele realizujący projekt  podejmowali  działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości,  gdyż każda jednostka ma swoisty jej tylko właściwy sposób uczenia się, sposób odbierania bodźców płynących z otoczenia i reagowania na nie, indywidualny typ doświadczania społecznego i intelektualnego. Czynność uczenia się zależy od indywidualnych cech ucznia. Celem indywidualizacji pracy ucznia jest „poprawienie wyników uczenia się dzięki wykorzystaniu indywidualnych właściwości uczącego się i zwiększeniu jego indywidualnych możliwości” „Istotą edukacji zindywidualizowanej jest aktywność każdego ucznia, gdyż tylko wtedy może zachodzić proces nauczania - uczenia się. Aktywność uczniów podczas uczenia się powinna dawać możliwość  wykorzystania wszystkich możliwości percepcji świata, posługiwania się wszystkimi rodzajami inteligencji, dokonywania przez ucznia wyboru najwłaściwszej dla niego drogi uczenia się.” (w naszych galeriach obszerne galerie zajęć i imprez)

Asystent koordynatora
Grażyna Sikorska
oraz realizujący projekt: E. Rączka, M. Kowalczyk, V. Sitarz
 

Pierwsze Wsparcie na Starcie... trwa

fyka z pwnsW naszej szkole, ten unijny projekt jest realizowany przez cztery nauczycielki w klasach I - III, po  jednej  godzinie tygodniowo. Razem na jedno zadanie zaplanowano 30 godzin w roku szkolnym 2011/2012,  a zadań jest pięć.
 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu  i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji ? prowadzi Grażyna Sikorska, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych  oraz rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo: ?zajęcia matematyczno-przyrodnicze? ? prowadzi pani Marzena Kowalczyk,  następne zadanie, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie: ?zajęcia wokalno?instrumentalne?, podczas których dzieci podejmują swoje pierwsze kroki w nauce gry na flecie prostym, prowadzi pani Violetta Sitarz. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie: ?zajęcia recytatorskie, doskonalące technikę czytania? ? prowadzi pani Emilia Rączka. Dzieci z wielką radością uczestniczą w tych spotkaniach, szczególnie od czasu, gdy dostarczono piękne i różnorodne pomoce wspomagające ich pracę. Zresztą od samego początku frekwencja kształtuje się na prawie 100% poziomie.  Nasi uczniowie mogli już zaprezentować zdobyte umiejętności na różnych uroczystościach szkolnych (m.in. Dzień Babci i Dziadka). Przygotowały dla społeczności szkolnej i środowiska przedstawienie teatralne pt. Królewna Śnieżka. Jak również wykazały się recytatorskimi umiejętnościami, podczas konkursu, zorganizowanego właśnie dla nich.
To jeszcze nie koniec, zostało kilka tygodni intensywnej pracy,  a efekty są wspaniałe, oby tak dalej. (koordynator projektu: Grażyna Sikorska)
 

Informacje o projekcie

Nazwa Beneficjenta: Gmina Bobolice

Tytuł Projektu: "Pierwsze wsparcie na starcie" - indywidualizacja szansą dla uczniów klas I - III z gminy Bobolice

Numer wniosku KSI SIMIK 07-13: WND-POKL.09.01.02-32-133/11

Kwota dofinansowania: 192 825,45 zł

Gmina Bobolice otrzymała dofinansowanie projektu "Pierwsze wsparcie na starcie"- indywidualizacja szansą dla uczniów klas I-III z gminy Bobolice z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy on wyrównywania szans edukacyjnych i zapewniania wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczących w systemie oświaty jak również wyrównywania szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt będzie obejmował 5 szkół na terenie gminy Bobolice:

* Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Bobolicach,

* Szkoła Podstawowa w Kurowie,

* Szkoła Podstawowa im. J.Brzechwy w Kłaninie,

* Szkoła Podstawowa w Drzewinach,

* Zespół Szkół Publicznych w Dargini.

Projektem objętych zostanie 287 uczniów z klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobolice w roku szkolnym 2011/2012.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dodatkowe, celem wyeliminowania lub złagodzenia dysfunkcji, takich jak zaburzenia w przyswajaniu treści matematycznych, zaburzenia w rozwoju mowy, problemy z komunikowaniem się z otoczeniem, zaburzenia w czytaniu i pisaniu. Realizowane będą zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz wszystkie dzieci objęte zostaną pomocą psychologiczną i pedagogiczną.
Przewiduje się również zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie, polonistycznie i artystycznie. Zaplanowano także wyjazdy na basen i do teatru.W ramach projektu doposażona zostanie baza dydaktyczna szkól , m.in. w sprzęt i programy do korygowania wad postawy i doskonalenia komunikacji, w gry, plansze tablice, filmy edukacyjne.

logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt. "Pierwsze wsparcie na starcie" - indywidualizacja szansą dla uczniów klas I- III z gminy Bobolice Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty systemowe w zakresie "Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych", Programu Kapitał Ludzki.

 

Rekrutacja

baner

Więcej…

 
Koniec szkoły za:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BIP

baner
Kalendarz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Szukaj
Losowe zdjęcie
zebranie1.JPG