Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 
Tłumacz
Zaloguj sięImieniny:
Dzisiaj : Klaudii Eufemii Jutro : Ludomira Benedykta
Statystyka
Odsłon : 724856

Informacje o projekcie

Nazwa Beneficjenta: Gmina Bobolice

Tytuł Projektu: "Pierwsze wsparcie na starcie" - indywidualizacja szansą dla uczniów klas I - III z gminy Bobolice

Numer wniosku KSI SIMIK 07-13: WND-POKL.09.01.02-32-133/11

Kwota dofinansowania: 192 825,45 zł

Gmina Bobolice otrzymała dofinansowanie projektu "Pierwsze wsparcie na starcie"- indywidualizacja szansą dla uczniów klas I-III z gminy Bobolice z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy on wyrównywania szans edukacyjnych i zapewniania wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczących w systemie oświaty jak również wyrównywania szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt będzie obejmował 5 szkół na terenie gminy Bobolice:

* Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Bobolicach,

* Szkoła Podstawowa w Kurowie,

* Szkoła Podstawowa im. J.Brzechwy w Kłaninie,

* Szkoła Podstawowa w Drzewinach,

* Zespół Szkół Publicznych w Dargini.

Projektem objętych zostanie 287 uczniów z klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobolice w roku szkolnym 2011/2012.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dodatkowe, celem wyeliminowania lub złagodzenia dysfunkcji, takich jak zaburzenia w przyswajaniu treści matematycznych, zaburzenia w rozwoju mowy, problemy z komunikowaniem się z otoczeniem, zaburzenia w czytaniu i pisaniu. Realizowane będą zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz wszystkie dzieci objęte zostaną pomocą psychologiczną i pedagogiczną.
Przewiduje się również zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie, polonistycznie i artystycznie. Zaplanowano także wyjazdy na basen i do teatru.W ramach projektu doposażona zostanie baza dydaktyczna szkól , m.in. w sprzęt i programy do korygowania wad postawy i doskonalenia komunikacji, w gry, plansze tablice, filmy edukacyjne.

logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt. "Pierwsze wsparcie na starcie" - indywidualizacja szansą dla uczniów klas I- III z gminy Bobolice Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty systemowe w zakresie "Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych", Programu Kapitał Ludzki.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BIP

baner
Kalendarz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Szukaj
Losowe zdjęcie
apel1.JPG