Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

Ewelina Wojtaszuk - przewodnicząca

Barbara Myśków - z-ca przewodniczącej

Karolina Witulska  - skarbnik

Maja Szewczyk  - sekretarz

Patrycja Malicka - członek

Jolanta Piekarzewicz - członek


Trójki klasowe:
Klasy 0-I:
1.    Ewelina Wojtaszuk
2.    Natalia Kuklis
3.    Izabela Winkowska
Klasy II-III:
1.    Karolina Witulska
2.    Jolanta Piekarzewicz
3.    Danuta Żeromska
Klasy  IV-V:
1.    Barbara Myśkow
2.    Weronika Matuk
3.    Anna Kluk
Klasa VI:
1.    Maja Szewczyk
2.    Agnieszka Chmera
3.    Patrycja Malicka