Rekrutacja 2018/2019

Poniżej przedstawiamy wykaz wszelkich dokumentów związanych z rekrutacją dzieci do Szkoły Podstawowej w Kurowie w roku szkolnym 2018/2019:

1. Zarządzenie Burmistrza Bobolic z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, a także terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bobolice - tutaj

2. Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej w Kurowie oraz do oddziału przedszkolnego - tutaj