Zarządzenie w sprawie RODO

ZARZĄDZENIE NR III/2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUROWIE
z dnia 16 lipca 2018 r.
w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Kurowie

(treść zarządzenia)